FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

Sachi Miyara is an OC created by Redandsymmetry.

Appearance

Sachi has white hair tied up into a ponytail and dark grey eyes. She wears the default uniform. She has a bust size of 1.7. Her leggings are thigh-length and are black.

Personality

Sachi has the Criminal persona. She will react to murder as if she doesn't mind it. She will congratulate the murderer and will help the murderer get rid of the body. She will go on with her day if she finds any puddles of blood, blood weapons or bloody clothes. She will also be willing to help the player with murder and blackmailing.

Task

WIP

Relationships

Canon

Yandere-chan - Good friends. Would help her clean up a murder. Would help her with blackmailing.

Yui Rio - Good friends.

Midori Gurin - Finds her very annoying. Sometimes mutters about wanting to kill her.

Fanon

Redandsymmetry's OCs

Ran Murakami - Best friends.

Hitoshi Akiya - Hates him.

Yuka Hattori - Bullies her alongside Ran.

Takashi Kimura - Doesn't hate him, but doesn't like him either.

Kaori Sasaki - Finds her very annoying. Sometimes mutters about wanting to kill her.

Quotes

Good work! Here, I'll help you clean up.
 
— When witnessing murder

Trivia

  • Was originally going to be a Screamer, and would have been good friends with Kaori, Yuka and Hitoshi, but Red decided against that.

Gallery


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina