FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

Rui Kida is an OC created by Redandsymmetry

Appearance

Rui Kida has long, light blonde hair with bangs to the left. She has an aqua blue streak on her bangs, which is the reason behind her nickname. Rui wears a black surgical mask with a white X on it, opposite of the red streaked delinquent's. She carries a metal baseball bat as a weapon. She wears the default uniform unless customized.

Personality

Rui has the delinquent persona. If she witnesses murder or sees the player with a body, she will hit them over the head, rendering them comatose. She will made rude remarks to the player if they come near her. If she sees the player holding a weapon, she will ready her own weapon, ready to strike if they get too close. If the player gets too close without a weapon, she will push them away.

Relationships

Canon

Osoro Shidesu - Rui is a crony of Osoro. Like all the other delinquents, she will not leave her side.

Ayano Aishi - Rui will not interact with Ayano unless her reputation is low. Unlike most delinquents, however, Rui will help out with Ayano's crimes if she has a low reputation.

Red Streak - WIP

Lime Streak - WIP

Purple Streak - WIP

Teal Streak - WIP

Copper Streak - WIP

Triangle Pompadour - WIP

Mini Pompadour - WIP

Dandy Pompadour - WIP

Tall Pompadour - WIP

Spiky Pompadour - WIP

Kisekae Code

40**aa33.39.0.7.90.35.78.0.16.19_ab44.57.59.57_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.8.0.1_bd5_be180_ca54.1.30.64.50.34.96.68.20_cb0_da1.0.0.100_db_dd9.0.34.50.50.50_dh1.30.50.50.0_di8_qa_qb_dc0.1.1.1.1_eh1.F3D989_ea33.F3D989.1BE3D1.F3D989.1.0_ec7.48.F3D989.F3D989.F3D989.38.48.0_ed10.38.0.1.1BE3D1.1BE3D1_ef_eg_r0_fa4.50.50.50.50.65.56_fb7_fh2_fc2.1BE3D1.55.2.1BE3D1.55.50.61.61.50.50.50_fd2.0.27.F3D989.56_fe50.61_ff0000000000_fg0.50_pa0.0.0.0.40.50.85.85.0.0_t0_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd10000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.11.21.0.11.21_hd0.1.49.49_ia_if_ib4.55.1A366D.55.0.0.0.1.17.1A366D.55.17.1A366D.55.2_id_ic19.1A366D.1A366D.1A366D.0_jc_ie_ja11.56.19.55_jb11.56.19.55_jd6.60.50.50_je6.60.50.50_jf_jg_ka4.17.17.17.0_kb4.17.17.17_kc_kd_ke_kf_la_lb_oa1.60.55.0_os_ob_oc_od_oe_of8.B90000.B90000.19.0_lc_m0_n0_s0_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Gallery

Credits

  • Portraits by Jlmc.


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina