FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

Kayo Takenaka is an OC created by Redandsymmetry

THIS PAGE IS A WIP

Appearance

Kayo has brown hair that she wears in big, poofy pigtails. Her eyes are green. She wears a long-sleeved version of the default uniform and short pink and purple striped stockings. Her bust size is 1.

Personality

Kayo is Evil. If a camera is pointed at her, she will glare at the person and hide her face. If she witnesses murder, she will congratulate the murderer, then run out of school grounds to avoid becoming their accomplice.

Routine

BEFORE SCHOOL

 • 6:00 AM - Wakes up
 • 6:05 AM - Puts on uniform
 • 6:10 AM - Eats breakfast
 • 6:30 AM - Walks to school

AT SCHOOL

 • 7:00 AM - Arrives at school
 • 7:05 AM - Changes shoes
 • 7:08 AM - Goes to Science Club
 • 8:00 AM - Walks to class
 • 8:30 AM - Attends class
 • 1:00 PM - Eats lunch in Science Club
 • 1:20 PM - Walks to class
 • 1:30 PM - Attends class
 • 3:30 PM - Goes to Science Club
 • 5:00 PM - Does club activities
 • 5:50 PM - Goes home

Relationships

Haruto Yuto - Her club's leader. She questions how a first year became the leader of a club.

Trivia

WIP

Gallery

Credit

 • Kisekae by PISTACHIOLORD
 • Portraits by Bell Dan


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina