FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

Jin Hanan is an OC originally created by PISTACHIOLORD, however she was adopted by Redandsymmetry.

WIP. A lot of information will be updated.

Backstory

WIP

Appearance

Jin has black hair that fades into teal. Her eyes are teal as well. She wears the default uniform unless customized by the player, along with a black moon choker.

Persona

This is now outdated!

Jin is Shy. When a camera will point at her she will blush and run away. When she witnesses a murder, she will beg you to spare her life.

Routine

This is now outdated!

7:07:She arrives at school behind Supana.

7:07-7:15:She gets her school shoes on by her locker.

7:15-8:00:She goes to the Occult Club 

8:00-1:00:Goes to class 2-2

1:00-1:30:She goes on the roof and sits on a bench.

1:30-3:30:Goes to class

3:30 and after:Goes home

Relationships

This is now outdated!

Canon

WIP!

Fanon

WIP! FEEL FREE TO ADD YOUR OCS HERE

Desi Sisu

  • Jin's best friends

Denki Laimu

  • She like's him a lot and sorta has a crush on him.She's too afraid to confess and is afraid he'll treat her like the man who raped her

Gallery

{Credit to Betapekoyama for portrait}

Kisekae Code

52**aa7.0.0.0.50.7.0.0.0.50_ab_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.4.0.1.0_bd5_be180_ca59.1.32.59.36.40.68.57.0.0.60.80_da2.0.0.100_db_dd9.0.34.50.50.50_dh2.30.50.50.0_di6_qa_qb_dc0.1.2.2.1_eh1.55.100_ea34.55.55.55.0.0_ec19.13.55.55.55.36.48.0_ed8.46.1.1.2F9393.1C5959_ef_eg_r0050.55.2F9393.113737.0.1.48.48.8.578.480.1_fa4.50.50.50.50.65.56_fb7_fh2_fc2.2B7770.55.2.2B7770.55.50.61.61.50.50.50_fj0.0.0_fd1.0.9.55.56_fe50.61_ff0000000000_fg10.50.56.0.0.1.0.0_fi_pa0.55.0.0.40.50.85.85.0.0_t00_pb_pc_pd_pe_ga1_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.59.39.0.59.39_hd0.1.49.49_ia_if_ib4.55.1C3B76.55.0.0.0.1.17.1C3B76.55.17.1C3B76.55.2_id_ic19.1C3B76.1C3B76.1C3B76.0_jc_ie_ja4.298070.19.55_jb4.298070.19.55_jd6.48.50.50_je6.48.50.50_jf_jg_ka4.17.17.17.0_kb4.17.17.17_kc_kd_ke_kf_la_lb_oa_os_ob_oc_od1.60.56.15.0.0_oe_of8.BA1E1E.BA1E1E.19.0_lc_m00_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi11.298070.298070.55.4_oj11.298070.298070.55.4_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina