FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
MarinaMiddleFingerGif

This page is a part of Redandsymmetry's fanon. Please ask his permission before using anything that belongs to him!!

Wiki-wordmark

WIP

Appearance

Daku has dark blue hair with bangs that cover his forehead. His left eye is light purple. He wears the default uniform unless customized by the player. He also wears glasses with an opaque lens on the right side and a black choker with a crescent moon on it.

Personality

Daku is a very quiet boy, usually only speaking to those he is close to. Most people tend to stay away from him because they think of him as strange. He is also very sensitive and cries very easily.

Persona

Daku is a Loner. If a camera is pointed at him, he will hide his face. If he witnesses murder, he will run home and call the police.

Relationships

Takeshi Aishi - Daku's boyfriend. Takeshi is one of the very few people that Daku is close to, and Takeshi is very protective of him.

Ryusei Koki - Daku used to have a crush on Ryusei until Ryusei had revealed that he had a boyfriend. This hurt Daku quite a bit, as he loved him a lot.

Yui Rio - Yui used to be commonly seen bullying Daku, however this stopped once Takeshi and Daku started dating due to Takeshi threatening to kill Yui if she didn't leave him alone.

Trivia

  • It's not hard to make him cry.
  • He had his right eye clawed out by a demon.
  • Daku is the youngest and shortest member of the Occult Club.


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina